top of page
IMG_4732.jpeg

Послуги

Підтримка експорту

В нашу послугу по підтримці експорту входять:

 

Складання переліку та перевірка потенційних партнерів, дослідження та первинний аналіз ринків збуту, консультування у сфері маркетингу, розробка стратегії та планування активності на ринку України та Данії, аудит експортного потенціалу. 

Організація міжнародного економічного співробітництва

Організація презентаційних та ознайомчих поїздок до України та Данії.

 

Надання консультацій та підтримка підприємств,

Організація економічних вебінарів та тренінгів з питань розвитку бізнесу на території України та Данії згідно з проектним завданням замовника.

 

Експертні поради у сфері інвестицій, виробничої кооперації та міжнародної торгівлі. 

Проведення двосторонніх ділових заходів.

Інформаційно-аналітичні послуги 

Підтвердження наявності/відсутності діяльності компаній в Україні та Данії

за результатами проведеного інформаційного моніторингу.

 

Перевірка надійності потенційного партнера (офіційне існування організації) шляхом надання довідкової інформації.

 

Організація та проведення моніторингу та надання консультаційно-аналітичної довідки про ринки, товари та послуги, включаючи статистичну, економічну та законодавчо-нормативну інформацію.

Сприяння інвестиціям та проектна діяльність

Допомога з пошуку інвесторів для реалізації проектів.

Надання консультацій з питань законодавства у необхідній галузі ринку.

Допомога в організації пошуку потенційно-надійних інвестиційних проектів.

Проведення зустрічей делегацій з українськими та данськими підприємствами та органами державної влади.

Організація ділових та тематичних заходів таких, як конференції, форуми, вебінари та тренінги.

Юридичні послуги

Надання юридичних консультацій щодо початку ведення бізнесу, реєстрації компанії та систем оподаткування, супровід компаній на території України та Данії  з метою реалізації проектів. 

Усна та письмова юридична консультація, яка сприяє вирішенню питань, пов'язаних із реалізацією норм права при здійсненні господарської діяльності.

Засвідчення форс-мажорних обставин.

Події

Співпрацюйте з нами, щоб брати участь у наших бізнес-місіях, міжнародних онлайн конференціях, форумах, тренінгах, вебінарах разом з інши

bottom of page